طراحی بسته بندی، چاپ پاکت و لفاف بسته بندی، چاپ لیبل

چاپ لیبل

یک لیبل حرفه ای میتواند محصول شـما

را با حداقل هزینه، به فروش عالی برساند

چاپ لیبل

یکی فعالیت های هور پک انواع لیبل های

مواد غذایی، آرایشی ، بهداشتی ، شیمیایی

و دارویی به صـورت رول و شیت می باشد

لیبـل متنـاسب با محصـول شما این امکان

را ایجاد می کند که به راحتی محصول خود

را عرضه نمایید.

انـواع لیـبل شـامل رول و شیـت بـر روی

لیبل های کاغذی، صدفی،متالایز،شیشه ای

(تـرانـسپرنت) ، UV مـوضعی طـلاکـوب،

نقـره کوب وروکـش سـلفون بر روی انـواع

لیبـل بصورت بصورت رول و شیـت (ورقی)

و امکان قالب سازی، دایکات و پوشالبرداری

لیبل در ابعاد مختلف می باشد.

نمونه های چاپ شده
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top