طراحی بسته بندی، چاپ پاکت و لفاف بسته بندی، چاپ لیبل

پاکت سه طرف دوخت

 • بسته بندی تیر خلاص

  یک محصـــــول اسـت

 • پاکت سه طرف دوخت

  پاکت های سه طرف دوخت کارآمدترین نوع پـاکت هستند

  که به سادگی بهترین محافظ محصول شکا در برابر رطوبت ،

  خاک و گـرد و غبـار ، نـور ، اجـسام تیـز و سـایر عـواملی که

  محصول را به خطر می اندازند به شمار می روند .

  ایـن پـاکتها می توانند از بـالا و یا از پایـین بـاز شوند و بـه

  صورت دسـتی یا مکانیزه پر و دوخته شوند .

  انبـارش آسان و تنوع در سایز نیز یکی دیگر از مزیت های

  این پاکتها هستند .

چند نمونه از تنوع رنگ و جنس پاکت سه طرف دوخت
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top